Kalite Yönetimi

RFM Diyaliz Merkezleri’nde kalite birimleri;
-Yılda en az 3 kere toplantı yaparak.
-Yılda en az 1 kere Öz Değerlendirme Yaparak
-Kalite göstergelerini kontrol ederek
SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktadır.

Döküman Yönetimi

RFM Diyaliz Merkezleri’nde
-Uygulamalara ait süreçlerin planlanması ve yazılı hale getirilmesi,
-Uygulamaların yazılı kurallara uygun olarak yerine getirilmesi,
-Kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesini sağlamak için
Süreçlerde kullanılan tüm dökümanlar belirlenen formatlar çerçevesinde basılıp, numaralandırılarak ve üst birimler tarafından onaylanarak kullanıma geçilmektedir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

RFM Diyaliz Merkezleri’nde;
-Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen, istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak,
-Bu olayları izlemek,
-Bildirimlerin sonucunda olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için İstenmeyen olay bildirim sistemi kurulmuş olup, bu olaylar bildirim, analiz ve raporlama sistemi izlenerek, çalışanlara İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ile ilgili eğitimler verilerek çözüme ulaştırılmaktadır.

Eğitim Yönetimi

RFM Diyaliz Merkezleri’nde
Kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda , hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimler etkin ve etkili bir şekilde verilmektedir. Bu eğitimlerin bazıları şu şekildedir:
*Hemodiyaliz Ünitesinde Enfeksiyonların Önlenmesi
*El Hijyeni
*Hasta Hakları ve Sorumlulukları
*Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimi
*Düşme Eğitimi
*Mutfakta Hijyen Eğitimi vb.

Hasta Deneyimi

RFM Diyaliz Merkezleri’nde sunulan hizmetlere hasta perspektifinden bakılarak, temel hasta haklarının ve hasta memnuniyetinin sağlanması ile hizmet alınan tüm süreçlerde; hem hasta; hem de hasta yakınının saygı görmeleri ve özenle hizmet almaları temin edilmektedir.

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

RFM Diyaliz Merkezleri’ne çalışan perspektifinden bakılarak, sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve alt yapı sağlanmaktadır.

Hasta Bakımı

RFM Diyaliz Merkezleri’nden hizmet alan tüm hastaların, diyaliz merkezine kabulünden tedavinin tamamlanması ve hatta sonrasındaki sürecin izlenmesini de içeren dönemde hasta güvenliğini ve memnuniyetini sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar çerçevesinde en iyi standartlarda bakım hizmeti alması sağlanmaktadır.

Tesis Yönetimi

RFM Diyaliz Merkezleri’nde kalite ön planda tutularak yüksek teknoloji ile donatılmış, diyaliz merkezi olarak planlanmış bağımsız binalarımızda hasta ve hasta yakınlarının merkezlerimizde bulundukları süre boyunca yaşam kalitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Diyaliz merkezi anlayışına farklılık getiren merkezlerimizde; dünyanın gelişmiş ülkelerinde kabul gören donanıma sahip en yüksek standartlardaki endotoksin ve bakteri filtrasyon ünitesini içeren ultra saf su sistemimiz ile diyaliz hizmetimizin daha kaliteli olması sağlanmaktadır.